Skip to content

Κανονισμοί

Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν στο ακέραιο τους κανονισμούς που περιγράφονται παρακάτω.

 • ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Η σηματοδότηση έχει γίνει με πινακίδια κόκκινου και άσπρου χρώματος που μέσα αναγράφουν (04).Επίσης θα χρησιμοποιηθεί πορτοκαλί φωσφορούχο σπρέι, όπου είναι απαραίτητο, για την συνέχιση της σωστής κατεύθυνσης των αθλητών. Επιπλέον, θα υπάρχουν δείκτες στα δύσκολα σημεία.
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στον αγώνα μπορούν να συμμετέχουν άνδρες και γυναίκες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Αθλητής μικρότερος των 18 ετών μπορεί να λάβει μέρος μόνο με υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του. Ο κατάλογος των συμμετοχών κλείνει μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται κάθε χρόνο με την αναγγελία της έναρξης των εγγραφών Για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών που θα δεχθεί η διοργάνωση θα είναι 300 αθλητές σε κάθε αγώνα.
 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ: Κάθε αθλητής φέρει τον αριθμό αγώνα (bib) πάνω του, τον οποίο και είναι υποχρεωμένος να έχει πάνω σε εμφανές σημείο στην εμπρόσθια όψη της μπλούζας του. Ο αριθμός πρέπει να παραμείνει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ουσιαστική αλλοίωση του αριθμού, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση στους υπεύθυνους καταγραφής των σταθμών τιμωρείται με αποκλεισμό.
 • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Εάν χρειαστεί λόγο κακών καιρικών συνθηκών, οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να τροποποιήσουν η να διακόψουν τον αγώνα, προκειμένου να μην θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των αθλητών
 • ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Η συντόμευση (κόψιμο) της διαδρομής απαγορεύεται και τιμωρείται με αποκλεισμό.
 • ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ: Η διοργάνωση αναλαμβάνει την τροφοδοσία των αθλητών, υποστηρίζοντας τους με ενδιάμεσα σημεία ΣΤΕΚ σε διάφορα σημεία της διαδρομής .
 • ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: Άρνηση επίδειξης του αριθμού σημαίνει αποκλεισμό. Όποιος αθλητής δεν περάσει έστω κι από έναν σταθμό Ελέγχου θεωρείται άκυρος.
 • ΕΠΑΘΛΑ: Θα δοθούν μετάλλια σε όλους τους αθλητές που θα τερματίσουν .
 • ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: Οι αθλητές συμμετέχουν με δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη και θα πρέπει να έχουν πρόσφατα υποβληθεί σε κατάλληλες ιατρικές εξετάσεις για το οποίο θα υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση. Οι διοργανωτές και η Επιτροπή του Αγώνα δεν ευθύνονται για το θάνατο, τραυματισμό ή οποιαδήποτε βλάβη της υγείας των αγωνιζομένων.
 • ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ: Την ημέρα του αγώνα Κυριακή 12 ΜΑΙΟΥ 2024 , 08:00 – 09:00 από την γραμματεία του αγώνα στο χώρο της εκκίνησης. Πιθανή παράδοση αριθμών και την προηγούμενη ημέρα στα γραφεία του συλλόγου σε ώρα που θα ανακοινωθεί έγκαιρα στους αθλητές.
 • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα επίσημα (οριστικά) αποτελέσματα του αγώνα δημοσιοποιούνται αρκετές ημέρες μετά τον αγώνα, προκειμένου να γίνει η διασταύρωση των στοιχείων και ο απαραίτητος έλεγχος.
 • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ: Οι αθλητές και οι αθλήτριες συμμετέχουν στον αγώνα με δική τους ευθύνη και η ασφάλιση επιβαρύνει τους ίδιους. Παρόλα αυτά θα υπάρχουν διασώστες που θα υποστηρίζουν τον αγώνα.

Κανόνες συμμετοχής 27χλμ

 • ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 10:00
 • ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ : Ο αγώνας είναι ορεινός δρόμος απόστασης 27 περίπου χιλιομέτρων από τα οποία τα 21χιλ. είναι σε μονοπάτια και 6χιλ. σε δασικούς δρόμους. Το υψόμετρο που θα κινηθεί είναι από 150μ έως 1740μ. Η διαδρομή προϋποθέτει σημαντικές απαιτήσεις αντοχής και εμπειρίας κίνησης σε ορεινό πεδίο και σε ορισμένα σημεία απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή καθώς τα μονοπάτια είναι ορειβατικά και κινούνται σε απότομες πλαγιές. Σημαντικά χρήσιμη θα ήταν η προηγούμενη εμπειρία σε ορεινούς αγώνες. Θα πρέπει οι αθλούμενοι να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή και σεβασμό στους κανονισμούς του αγώνα. Η οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει από τον αγώνα αθλητή που δεν σεβάστηκε το ΒΟΥΝΟ.
 • ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ: Έγκυροι θα θεωρούνται οι αθλητές που θα περάσουν από τους σταθμούς ελέγχου και θα τερματίσουν εντός του χρονικού ορίου των 6.00 ωρών για τα 27 χλμ
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΑ : Θα υπάρχει μια γενικής ανδρών και γυναικών καθώς και 5 κατηγορίες ανδρών ανάλογα με την ηλικία και 3 κατηγορίες γυναικών .

  Α1. Αντρών 18 – 29 ετών

  Α2. Αντρών 30 – 39 ετών

  Α3. Αντρών 40 – 49

  A4. Αντρών 50 – 59

  Α5. Αντρών 60 +

 • Γ1. Γυναικών γενική κατηγορία

  Γ2. Γυναικών 18 – 29

  Γ3. Γυναικών 30 – 49

  Γ4. Γυναικών 50+

 • ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Το κόστος συμμετοχής για τους αθλητές/τριες είναι για τα 27χλμ 25 ευρώ

 • ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Αιτήματα ακύρωσης συμμετοχής στον αγώνα θα γίνονται δεκτά μέχρι και τις 30 Απρίλιου 2024. Το αντίτιμο της εγγραφής θα σας επιστραφεί εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Τα έξοδα της συναλλαγής, αν προκύψουν, θα επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον δικαιούχο της επιστροφής.

Κανόνες συμμετοχής 10 χλμ

 • ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 10:15
 • ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ: Έγκυροι θα θεωρούνται οι αθλητές που θα περάσουν από τους σταθμούς ελέγχου και θα τερματίσουν εντός του χρονικού ορίου των 2.30 για τα 10 χλμ.
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΑ : Για των αγώνα των 10χλμ θα υπάρχει μια γενική κατηγορία ανδρών και μια γυναικών

 • ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Το κόστος συμμετοχής για τους αθλητές/τριες είναι για τα 10χλμ 15 ευρώ
 • ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Αιτήματα ακύρωσης συμμετοχής στον αγώνα θα γίνονται δεκτά μέχρι και τις 30 Απρίλιου 2024. Το αντίτιμο της εγγραφής θα σας επιστραφεί εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Τα έξοδα της συναλλαγής, αν προκύψουν, θα επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον δικαιούχο της επιστροφής.

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης των κανονισμών διεξαγωγής του αγώνα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.